In fact, though, secular progress has meant an attempt to unite a scientistic view of truth and a hedonist and egalitarian view of justice in a bureaucratic and commercial system of power. The result has been an inhuman regime that suppresses every authority except money and bureaucracy, including such humanly necessary ones as family, religion, and particular cultural tradition. – James Kalb

Min slekt og familie har gått i oppløsning, tæret vekk av progressiv liberalisme lik en femøring i Cola, hvor deres eneste autoriteter nå er penger og byråkrati. Min religion er glemt og avskrevet som bakstreversk, trangsynt og irrelevant av vårt nåværende inhumane regime, for slik å rettferdiggjøre sitt regime og sin inhumanitet, hvor Gitar-Dahl og Toten-Dahl anses som den reineste talibaner og deplorabelt avskum, en hvit mann uten utdanning og posisjon i samfunnet. En skrullete, irrasjonell, omstreifende emissær og ynkelig sliter i gråsteinsjorda i Øverskreien, hvor han sleit til fanatiske bedehus-sanger, lik slavene i bomullsplantasjene i Louisiana.

Alle engene i Øverskreien er nå døde, Holmstadengen, Overnengen og Grythengen, som huset slike karakteristiske personligheter av husmannstroen.

So if Simone Weil’s gestures seem quixotic and futile, and secular progress has turned destructive, how do we bring power, truth, and justice together? Now as always, it seems that the right course is political prudence, which is realistic about secular movements, combined with a constant effort to live by and propagate a better vision of man and the world. That is the Church’s classic strategy and is now as valuable as ever. – James Kalb

Det var jo dette jeg ønsket med fabrikken min og himmelenga mi, å propagere en bedre visjon av verden. Fabrikken vår dreiv vi etter de beste haugianske prinsipper i nøkternhet, hvor vi arbeidet selv og tok vare på de gamle maskinene, uten sløseri og jåleri, uten asfalt men med en spartansk, haugiansk grusplass. Så ble den om-forvandlet til et status-leketøy for en anti-haugiansk, hedonistisk, ubegrenset sløsende livsstil! Og i himmelenga mi er det umulig å leve som vår apostel gjorde det, her har blitt umulig å meditere over husmannstroen i stillhet til lyden av Olterudelva, kulturelva vår, den hellige elva fra Tjuvåsen, bak Toten-arden til tippoldefar.

Terje Bongard er vår fremste haugianer i dag!

The difficulty is practical as well as theoretical: the basic problem of politics is how to join truth and justice with power.

Can we do that? If so, how? – James Kalb

Gjennom Bongards ultimate kommunitaristiske demokrati kan vi forene sannhet og rettferdighet med makt, slik haugianerne ønsket det, samtidig som vi blir kvitt stats-makten og alle verdsligsinnede, oppblåste, stolte, hovmodige, late og gjerrige norske statskirkeprester og statsbyråkrater, alt fra kommunalsjefer til statssekretærer!