For en norsk nordmann er det ikke lenger ærerikt nok, og viktig nok, å være utenriksminister. – Ove Bengt Berg 

For meg var det ærerikt nok, og viktig nok, å være kulturbærer av og historiemaler i enga mi. Men ingen ønsket å levne meg denne ære, heller ikke syntes de dette var viktig nok til å bry seg med. Nå er himmelenga mi, sammen med grenda si, like ødelagt som Kvenndalsfjellet.

Forøvrig, nok en gang en stor takk til Nils Faarlund og storbøndene over Balke-høgda, som berget oss for dette marerittet etter Totenåsen Skyline. Norge ødelegges i disse dager, i det store og det små, i et liberalt inferno vi aldri har sett maken til. Enga mi var ei bitte lita eng, men av langt større betydning enn hva størrelsen skulle tilsi. Hva har gått tapt?

 • Gardskoronaen
 • Gamlevegen
 • Husmannstroen
 • Stillheten
 • Teknologien
 • Brønnhuset
 • Låven
 • Kulturelva vår fra Tjuvåsen
 • Kulturlandskaps-aksen mellom Furnesfjorden-Helgøya-Østhøgda
 • Vårt fedrealter
 • Grythengmost og lokalprodusert gråsteins-potet på torget på Skreia
 • Minnet om våre forfedre og de fem store
 • Mørket
 • Stabburstunet
 • Sangen fra “Pris Herren” på stabburstrappa
 • Totenåsens og Mjøslandets apostel
 • Bedehuskulturen
 • Vår historie
 • Slekta
 • Grenda
 • Mjøslandet

For å nevne noe. Samt alt til de progressives lettelse, de fryder seg over alt som har gått tapt og fortapt.

It tells us that the people at the top deserve everything they have, and the deplorables have nobody to blame but themselves. Further, their preference for settled habits and local connections is the source of the racism, sexism, and general bigotry that (we are told) is the only real flaw in an otherwise just and meritocratic system. – James Kalb

Finnes det noen mulighet til å vinne tilbake det tapte?

Rod Dreher and Patrick Deneen say people who don’t like the direction our rulers are taking us need to build local communities that enable them to live more in accordance with their aspirations. – James Kalb

Å bygge natursamfunn var noe jeg drømte om lenge, men så ble alt tatt fra meg, hvor jeg ikke hadde annet valg enn å fokusere mitt liv rundt min a7III for å holde tilværelsen og hverdagen sammen. Her er en artikkel jeg skrev i 2014 for +Kote, en helt annen tid, alt var så annerledes da:

Som sagt, enga og grenda mi har gått tapt og fortapt, og med dem hele Mjøslandet, perspektiver det er umulig for de progressive å trenge inn i. Men det virker som at hele vårt land destrueres og går til grunne i vår tid, hvor det kun, i beste fall, blir tilbake små pustehull, som Mjølkevegen i Valdres.

De gamle haugianerne levde etter kommunitaristiske idealer, det samme gjorde Klaus, Even Helmer og Johan Albert her på Grythe-platået, vår apostel var jordbruks-kommunitarist. Selv har jeg blitt meget bevisst på at det er kommunitarist jeg ønsker å være.

De centrale kommunitariske idéer er:

 • Der findes ingen tilstand forud for fællesskabet. Mennesket har ikke etableret fællesskabet for at opnå bestemte mål – det har altid eksisteret
 • Fællesskabet er bygget på nogle fælles værdier, som alle i fællesskabet anerkender
 • Initiativer i værdifællesskabet kommer nedefra – ikke fra staten
 • Fællesskabets værdier er dybt rodfæstet i traditioner

Kunne det være mulig å etablere kommunitaristiske grendeklynger rundt Totenåsen, på lik linje med bedehusene som ble reist rundt Totenåsen, i fotsporene til vår apostel?

Relatert

Vindturbiner bygges ut i høyt tempo (Norge ender opp lik et juletre, ubegripelig ekkelt hvordan kysten ødelegges og blir en sammenhengende lyskjede.)

Special Issue “New Applications and Development of Christopher Alexander’s The Nature of Order”

Storangrep (Det har også vært et storangrep på enga mi, og på kulturbæreren av enga mi, på tide å slå tilbake, ikke med MOT-VIND men med MOT-TRO, denne troen som i sin tid slo overende geistligheta etter Balke-høgda!)

Tolfa Economic Forum