An adequate understanding of the world is something that today only the Church can provide. Everyone else has forgotten too much. But she can provide it only if she acts as the Church rather than just another NGO. She helps redeem the time by referring us to what is beyond time. That is now more true than ever. – James Kalb

Til 100-års jubileet for Husmannstroens katedral finnes ikke tilbake noen som helst slags adekvat forståelse av verden på Toten, alle har glemt altfor mye, alle i grenda til Totenåsens apostel, alle av husmannstroens barn, alle i randsona nedenunder Totenåsen, hvor husmannstroen stod så sterkt. Alt og alle har glemt alt, med et lite unntak av Nord-Hurdal, i den nærmeste omkretsen for Solhøy bedehus.

Kirken hjelper oss til verdsette tiden ved å henvise til hva som er hinsides tiden, skriver Kalb. Nå er her ingen lenger som verdsetter de tider som var, fordi de ikke lenger ser forbi tiden, derfor teller ikke lenger deres forfedres spor. De tror at alt som betyr noe er nuet, fordi mennesket og scientisme alltid bringer oss nærmere Singulariteten, hvor de som kom før oss var på et lavere stadie. Hvorfor da minnes dem, eller lære noe av dem?

Dessverre, det var bedehus-kulturen som brakte oss ut av stands-samfunnet og gjorde oss til frie borgere, noe lignende har aldri skjedd, og uten bedehus-kulturen kunne det ikke ha skjedd, at de laveste av de lave ble frie borgere med stemmerett, med Ordet i sine egne hender, med egen apostel, sangbok og dele-religion. Ikke engang i Grekenland fant man noe lignende!

Nå forsvinner alt hva våre forfedre vant for oss, våre borgerretter, de kommunitaristiske idealer til haugianerne, ytringsfriheten de kjempet fram, fulle av avsky til statskirkeprestene. Nå har vi statsbyråkratene, som får statskirkeprestene til å blekne i sitt hovmod og sin forakt for folket. Bare se til Tina Bru!

Til mine barn, eller mine barns barn, eller hva det nå er igjen av den engang frie menneskeheten, som skulle komme til å grave opp disse ordene i en gudsforlatt fremtid som vi nå er i ferd med å tre inn i med gåsegang: Jeg beklager. Jeg sviktet dere. Vi alle sviktet dere.

Men husk dette: Så lenge blodet fra forfedrene dine strømmer gjennom blodårene dine, skal ikke menneskets frihetslampe slukkes for alltid.

La den skinne, kjære sauer. La den skinne. – James Corbett

From a sociological standpoint the Church is in very bad shape. Even so, she has an unbreakable link with the most basic realities through her sacraments and doctrine, and they are what win ultimately. – James Kalb

Ja, mon tro det? Kirken er i en elendig forfatning, husmannstroen er borte, Øverskreien har blitt et gudsforlatt sted. Kun Solhøy bedehus skinner stolt, verdig og nymalt mot alle som kommer over Totenåsen.