Å være reaksjonær blir av vår progressive elite ansett som en dårlig egenskap, men det blir stadig klarere for meg at det å være reaksjonær vil si å være sivilisert, mens de progressive er barbarer. Max Weber argumenterte for at det er byråkraten, med sin nøytrale ekspertise, som står mellom oss og barbariet, men dette er feil, da det er tradisjonene som står mellom oss og barbariet, og da byråkratiet ser det som sin hovedoppgave å bytte ut tradisjonene med scientisme og Gud med mennesket, er det tvert imot byråkratene som har ledet oss inn i barbariet.

I dag lever vi en ufattelig heslig tid hvor alt er avsjelet, og hvor alle enten er felles ofre eller overgripere, hvilket er uunngåelig uten tradisjoner.

“These movements suppress history, religion, tradition, and the very idea of human nature as oppressive. Man has made himself divine, and believes each of us can remake himself and his world as anything he chooses. The accepted goal of politics and morality is therefore a state of affairs in which everyone can do, be, and get whatever he happens to want.

But people want different things, so viewed from that perspective they are always imposing on each other and getting in each other’s way. That situation puts opposition and enmity at the heart of social relations. Injustice and oppression become the basic categories for understanding politics, and our fellow citizens become either fellow victims or oppressors.

That’s not going to end well. People won’t get what they’ve been promised, because the promises are based on an invented reality. They won’t be happy about it, and will look for scapegoats. Since their view of the world is ill-founded, nothing will work the way they think it should, and they’ll adopt fantastic mythologies and blame everything on conspiracies and demonic forces.” – James Kalb

– What has gone wrong? On the collapse of public life

“Injustice and oppression become the basic categories for understanding politics, and our fellow citizens become either fellow victims or oppressors.”

Dette er svært alvorlig, hvor man under et progressivt regime ender opp med et folk som kun består av overgripere og ofre, hvilket er der vi er i Norge i dag. Annet er umulig, fordi uten den felles forståelsen av det Sanne, det Gode og det Skjønne tradisjonene gir, gjelder kun menneskets vilje, hvilket betyr den sterkestes rett. Resultatet er at vi får et samfunn regjert av brutale bøller, hvor resten ender opp som forskremte mus.

Selv ønsker jeg å leve som under den skjønne tiden, men dette er ikke noe jeg kan gjøre i et vakuum, eller jeg kunne vel gjort det, hadde enga mi fått ligge i fred, men nå er den omgitt av progressivitet på alle kanter, derfor blir det meningsløst å leve her som reaksjonær.

Skulle jeg kunnet leve her som reaksjonær, da måtte enga mi blitt ei eng i ei grythe, eller Grythengen og ikke Grythølet, med en kjempestor gardskorona omkring seg. Men samtidig måtte vi som lever her hatt en felles misjon, hvilket var grunnen til at Klaus, Even Helmer og Johan Albert startet Fellesmisjonen.

De trodde nok at vi skulle leve her sammen alle sammen som dem, forenet av deres felles misjon, og det er jo ikke rart, da den skjønne tiden var fullbyrdelsen av kristen sivilisasjon, og hvem vil vel gi slipp på noe slikt?

Men så ble vi progressive da, alle sammen, med unntak av skammingen i engen og jentene hans, som nekter å bli progressive, fordi vi elsker den skjønne tiden og de skjønne menneskene fra denne tiden, altfor høyt!

“They won’t be happy about it, and will look for scapegoats.”

Jada, jada, vi reaksjonære er hatister og er skyld i at vi ikke har nådd det progressive paradis, og aller verst er kvite, reaksjonære menn i 50-årene uten status og posisjon i samfunnet. Vår tids jøder!

Så slik sett er det like greit å bli reaksjonær først som sist, hvis man tilhører denne gruppen. Og om jeg ikke kan få leve i den skjønne tiden, eller leve ut den skjønne tiden, slik jeg kunne gjort det hvis Grythengen hadde fått ligge i fred, vil jeg allikevel dokumentere den skjønne tiden, som er den verste tiden vår progressive elite kan tenke seg, slik at man i det minste kan glede seg over deres gremmelser, selv om det ikke er like morsomt med de sinnssvake vindkraftverkene deres.

Olav Aarrestad har en meget interessent artikkel i Dag og Tid, nr. 45, 6.-12. november 2020, s. 34, under Lesarbrev. Tittel: “1885-1914, den beste epoken Noreg har hatt?

Ja, hvorfor skal man ikke ønske seg tilbake til den beste epoken Norge har hatt? Kan vi komme tilbake dit? Ja, vi kan det! Dette vil nok ta 3-400 år, etter de progressives voldsomme ødeleggelser, men har man et godt mål i sikte og tro på samfunnet, slik man hadde det under den skjønne tiden, kan dette bli en morsom jobb.

“Betegnelsen har vanligvis normative overtoner: den brukes helst, og som regel, i skremmende og avstandstagende øyemed, av dem som ikke ser på seg som reaksjonære. Uttrykket «bakstreversk» brukes gjerne synonymt med reaksjonær.” – SNL

På tide å ta tilbake begrepet reaksjonær, for reaksjonen er nær, og snart er det de progressive som er skamminger!!!

Relatert

Hvorfor blir alt så likt og så stygt? (Kjøpesentrene våre ligner mer og mer på den kommunistiske arkitekturen på 80-tallet enn på basarene på torget i Halden og Kirkeristen i Oslo.)