Etter at Østvollen er tapt, kom jeg i går til at det beste er å stenge av for hele Østvollen, ved å simpelthen bygge opp en halmvegg etter gamlevegen, så høyt jeg tør eller får til. Der er hardt og jevnt underlag, slik at dette er noe jeg kan drive på med i ro og mak utover vinteren. Hvem som tok gardskoronaen mot den gamle steingards-vegen til Harald Faraasengen, ja gamlefar husker så godt Harald gå oppå steingards-vegen fra barndommen, kan være det samme. Samme med hvorfor? I den tida var det uansett denne som var den naturlige grensa til Grythengen, og jeg ser at restene av steingards-vegen er helt inn mot Grythe-jordet.

Uansett, en tragedie for tårefotografiet, foto-prosjektet “Minus låven” har jeg måttet avblåse, og heller ikke vil jeg i fortsettelsen kunne fotografere våningshuset fra Østvollen, den sida hvor det kommer aller best til sin rett.

Men tårefotografiet må gå sin gang, jeg trodde kanskje det var slutt, men det kan aldri ta slutt. Derfor, istedenfor å fotografere i de grønne og gylne enger, flytter jeg fokuset inn i våningshuset.

Further, the view that man is divine has turned ever more Americans into secular progressives who see no point bothering with the God of the Bible. And their views have continued to evolve. Today they have become “woke,” and the Great Awokening has become the most dynamic, disruptive, and aggressively intolerant religious movement in American history. – James Kalb

– Is America good or evil?

Etter at mennesket ble guddommelig, finnes det ikke lenger noen grunn til å bry seg med bibelens Gud, konstaterer James Kalb, og derfor finnes heller ingen grunn til å bry seg med arven etter M.J. Dahl og bedehuslandet. Det er kun jeg, jentene og kaninene som bryr oss med dette nå, men enga vår har kollapset, slik at vi ikke lenger kan videreføre denne arven, på samme vis som hele vårt fedreland nå kollapser. Kanskje en konsekvens av at mennesket ble guddommelig?

– Norway willing to destroy their nature….to save it.

More importantly, we need as Catholics and citizens to present our best understanding of God, man, and the common good. To do that we need to reject scientistic and technocratic understandings in favor of something more classical, organic, and in line with longstanding Catholic understandings of man and society. We are, after all, living beings with natural, historical, cultural, and spiritual dimensions rather than abstract economic agents, self-creating supermen, or components in an industrial process. – James Kalb

Vel, det var jo nettopp dette vi ønsket her i himmelenga vår, men det kan vi ikke lenger, så vi får trekke oss tilbake i våningshuset og beskytte oss som best vi kan, inntil vi finner en ny base for tårefotografiet.

“We are, after all, living beings with natural, historical, cultural, and spiritual dimensions rather than abstract economic agents, self-creating supermen, or components in an industrial process.”

Skulle det norske folk igjen innse at vi er levende skapninger med naturlige, historiske, kulturelle og spirituelle dimensjoner, heller enn abstrakte økonomiske agenter, selvskapte supermenn, eller komponenter i en industriell prosess, får de hente tilbake himmelenga vår, slik at vi kan leve ut husmannstroens og bedehuslandets naturlige, historiske, kulturelle og spirituelle dimensjoner her, med organisk sang av glemte “Pris Herren” – sanger på stabburstunet, foran Husmannstroens katedral. Vi skal ikke mase på dette, vi bare holder på dette stedet så lenge vi kan, mens tårefotografiet går sin gang, og Norge fortsetter sin ferd ned i avgrunnen.

With nothing to limit them such abstractions eventually get pushed to extremes. The religion that defines the American cause has thus become more and more explicitly the religion of man: each of us is a divinity who creates his world in the image of his own desires and purposes, and the point of politics, morality, and social order is to help each do that equally. – James Kalb

Gjentar:

“…each of us is a divinity who creates his world in the image of his own desires and purposes, and the point of politics, morality, and social order is to help each do that equally.”

Som sagt, himmelenga vår er nå omringet på alle kanter av guddommeligheter som skaper sine egne verdener i bildet av egne begjær og hensikter, hvor poenget med politikk, moral og den sosiale orden er å hjelpe hver enkelt å fullbyrde dette likefordelt. Lenger fra grendeklynga til Klaus, Even Hlemer og Johan Albert er det ikke mulig å komme!

Derfor, skulle det norske folk igjen ønske å søke tilbake til sine røtter, finnes ikke annen mulighet enn å tilbakeføre Grythengen, samt Holmstadengen og den gamle sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra, til urtiden, hvor husmannsenga vår er eldre enn alt annet, med unntak av Grythe.

Høybedehuslandet, arven etter vår apostel og de fem store, kan kun leve videre her.

Wikimedia.

Relatert

Forstår vi hva vi ødelegger?

Bevaring av økosystemene fullt og helt, eller stykkevis og delt?