Across a great divide we have the deplorable bitter clingers that President Obama and Secretary Clinton used to complain about. These are people who are less oriented toward career and abstract freedom than the everyday habits and connections that have normally been ordered by tradition, transcendent loyalties, and settled social relationships. – James Kalb

Ja, man hadde deplorable allerede i 1894, hvor de vellykkede vender ryggen til de overflødige, de som ikke finner seg til rette med karriere, konsum og politisk korrekthet, som mål for livet. Uten tradisjoner, transcendentale lojaliteter og nedarvede sosiale forbindelser, er vi fortapt. Ikke engang mine industrielvetradisjonsklær skulle jeg få beholde! Fordi vår siste levende gud, vår industrielvegud, måtte dø, slik at jeg skulle bli en deplorabel, fordi jeg ikke ville underkaste meg den liberale orden!

So the deplorables are a problem, for themselves and everybody else. If we were all managers and professionals totally oriented toward career, money, consumption, and political correctness, there would be utopia. – James Kalb

Ja, jeg vet at jeg var et problem, vel, forresten, at jeg var et problem for meg selv, det visste jeg ikke, men jeg overhørte Fyrsten snakke om at jeg var i ferd med å bli et problem for bedehus-slekta på Toten, fordi jeg ikke var totalt orientert mot karrière, penger, konsum og politisk korrekthet, slik deres apostel var det, slik Haakon Sæteraasen var det, slik haugianerne var det. Eller var de det? Kunne det være at de selv har kastet vrak på den haugianske ånd, og at de selv har forlatt haugianernes kommunitaristiske idealer? Kjørte Haakon Sæteraasen Jaguar? Reiste han på luksus-hotell i New York? Hadde han hytte-palass på fjellet? Nei, sannelig, så vidt jeg husker var han stolt av å kjøre rundt på en gammel moped i Nord-Hurdal hele livet, samt at han syntes ikke det var noen vits i å reise lengre enn til Totenåsens mange tjern, hvor han fant ly under ei gammel gran, mens han ventet på at duppen skulle duppe, hvor han mediterte over Skriften.

The latter claim is obviously self-serving. It tells us that the people at the top deserve everything they have, and the deplorables have nobody to blame but themselves. Further, their preference for settled habits and local connections is the source of the racism, sexism, and general bigotry that (we are told) is the only real flaw in an otherwise just and meritocratic system. – James Kalb

Ja, de er kvitt meg nå, og fyrsteparet og bedehus-slekta på Toten, de fortjener alt de har, mens vi deplorable har ingen andre å klandre enn oss selv. Vi, den siste kilden til rasisme, sexisme og generelt trangsyn, den eneste feilen i et ellers rettferdig og meritokratisk system. Organisert av disse uklanderlige, vidunderlige, rasjonelle, vidsynte, kunnskapsrike, høyt utdannede, ultraliberale, fremskrittsorienterte, progressive kommunalsjefene våre!