Across a great divide we have the deplorable bitter clingers that President Obama and Secretary Clinton used to complain about. These are people who are less oriented toward career and abstract freedom than the everyday habits and connections that have normally been ordered by tradition, transcendent loyalties, and settled social relationships. – James Kalb

Verden, nasjoner, familier, enger og grender er nå splittet i to, med en uendelig avgrunn mellom de deplorable, bitre klamrerne, og de progressive liberalerne. Vi bitre klamrerne forsøker å klamre oss fast til tradisjonene, transcendentale lojaliteter og satte sosiale forbindelser. Men vi har tapt, helt og fullt, det er ikke lenger noe som helst å klamre seg fast til.

Først dør landskapet, deretter kulturen, så troen og til slutt mennesket. Derfor var de så ivrige etter å ødelegge landskapet, enga og grenda mi, og når vi ikke overgir oss til dem, til karrièren, til pengene, til vettløst konsum og politisk korrekthet, blir de rasende, fordi vi slik sperrer vegen til utopia!

So the deplorables are a problem, for themselves and everybody else. If we were all managers and professionals totally oriented toward career, money, consumption, and political correctness, there would be utopia. – James Kalb

Ja, som deplorabel er jeg bare et problem, for meg selv og alle andre, en propp for utopias komme over Øverskreien, Toten og Mjøslandet. Derfor MÅ de ødelegge meg og ALT som er meg kjær!