Får bare lyst til å sitere Audun Engh:

Riksantikvaren slår til og fremmer innsigelse mot bygging av høyhus ved verneverdige gamle fabrikkbygninger ved Akerselva i Oslo. Forhåpentligvis vil ikke Riksantikvaren bli overkjørt av departementet, hvis utbyggerne og kommunen ikke gir seg. Forhåpentligvis vil denne saken bidra til å stanse den grønnvaskede høyhusbyggingen som byrådet, inkludert MDG, nå tror på. Høyhusbygging bør stanses, ikke bare av hensyn til gamle enkeltbygg, men også for å ivareta det sentrale Oslos historiske karakter, preget av kvartalsbebyggelse med bygårder i moderat høyde. Normen bør være maks. ca fem etasjer. SITAT: «Riksantikvaren reiser imidlertid innsigelse mot både Avantor og PBEs alternativer.

– Disse planalternativene sikrer ikke en reell bevaring av Redskapsfabrikken. Plangrepet med å etablere tre boligtårn innenfor fotavtrykket til Redskapsfabrikken svekker både opplevelsen av den lave, horisontale industribygningen og kulturmiljø og landskapsdrag langs elva, og er klart i konflikt med både bygningen og kulturmiljøets nasjonale kulturminneinteresser, skriver Riksantikvaren i en uttalelse.

Les også: Slik ønsker eieren å utvide Oslo Spektrum

Riksantikvaren viser til at Redskapsfabrikken har høy kulturhistorisk verdi «som en godt bevart og autentisk del av den tidlige industrialiseringen i Norge og langs Akerselva».

– Welcome to Manc-hattan: how the city sold its soul for luxury skyscrapers

Architecture Here and There

Screen Shot 2019-10-20 at 8.27.29 PM.png 111 West 57th St., designed by SHoP Architects.

The New York Times has published an article that, because it is in the New York Times, is sure to uplift the status of beauty on the architectural scene, in that city and elsewhere. “Bygone Romance Makes a Return” (“The Return of Golden Age Design” online), by Tim McKeough, ran on Page 1 of the Oct. 18 real-estate section subtitled: “With so many glass towers vying for attention in New York City, some developers are looking to the past for inspiration. The result: new buildings with Art Deco and neo-Georgian flourishes.”

Screen Shot 2019-10-20 at 8.58.46 PM.png Rendering of Vandewater, in Morningside Heights. (Binyan Studios)

I doff my hat to Kristen Richards, editor of ArchNewsNow.com, the thrice-weekly free roundup of architectural news from around the world (in English). She warned me (heh-heh) by email that this article would be on her website. Most of her selections…

View original post 640 more words