Source: J. M. Greer: Verden som representasjon

Sokrates ble kalt den klokeste av de gamle grekerne, fordi han aksepterte nødvendigheten epistemisk beskjedenhet, og innså at han faktisk ikke visste mye sikkert om noe. Denne erkjennelsen hindret ham ikke i å være i stand til å stå opp om morgenen hver dag og gå til jobben sin som steinhugger, og den behøver ikke å holde resten av oss fra å gjøre det vi må gjøre mens den industrielle sivilisasjon sjangler ustøtt videre mot en vanskelig fremtid.