Vårt Land har i helga to herlige artikler om bedehuskulturen, med vekt på bedehuskunsten. Bedehuskulturen- og kunsten har blitt sett på som noe mindreverdig, og selv om jeg har forsøkt å løfte fram den unike bedehuskulturen som blomstret opp i fotsporene til Totenåsens apostel, i grendene rundt Totenåsen, har mitt engasjement blitt møtt med en øredøvende taushet. Dette gjelder særlig totningene, og ikke minst Østre Toten kommune.

skreiens-bedehus-var-bedehuset-til-totenasens-apostel-m-j-dahl-wp
Dette var bedehuset til Totenåsens apostel! Merk at bekkekløfta foran bedehuset, som markerte skillet mellom Hoff og Balke sogn, er fylt igjen med stein. Bedehuskunsten som en gang hang på veggene her er nå spredd for alle vinder, ingen syntes det var verdt å ta seg bryet med å registrere den. For Mjøsmuseet var dette kun billig kitch uten kulturhistorisk verdi.

Vi har å gjøre med en kulturrevolusjon som ikke står noe tilbake for Maos kulturrevolusjon i Kina, hvor man har overkjørt denne gamle grendekulturen med den suburbane kulturen til General Motors, hvor Edvard Bernays spilte rollen til Mao Zedong. I 2016 har jeg forsøkt å dokumentere denne kulturhistoriske arven etter grenda til Totenåsens apostel, med håp om at den kunne rekonstrueres, men har blitt ignorert. De har nå lagt denne unike grendekulturen i grus med like stor entusiasme som Maos revolusjonshær. Nå finnes absolutt ingen forskjell på grenda mi og en hvilken som helst forstad av Los Angeles!

Artikkel i Vårt Land som må leses!

– Kunsten som aldri var kunst

Se også en fantastisk video fra Fosen bedehus, hvor de unge har gjenoppvekket den gamle juletrefesten. Et nesten like stort under som da Jesus vekket Lasarus opp fra de døde.

– Historisk juletrefest på Fosen bedehus

Se min video fra en av de siste opptredenene til Kirkekretsen musikklag i Hurdal:

kirkekretsen-bedehus-i-hurdal-interior-helga-garsjo-wp
Heller ikke i Wikimedia har noe brydd seg med å dokumentere bedehuskunsten, det eneste jeg fant var ei minnetavle over Helga Garsjø, som tilfeldigvis ble med i hjørnet av et litt uklart fotografi fra nå nedlagte Kirkekretsen bedehus.

Samme helg har Oddbjørn Johannesen en innertier av en artikkel om hva det har blitt av bedehuskulturens arvtakere.

– «Guidet av Gud»

For egen del orker jeg ikke å ha mer å gjøre med de nye kjøpesenterkristne. Ei heller den norske kirke, opptatte som de er av sine modernistiske ikonbygg. Heller da de ekte ikoner i den ortodokse kirke!

Relatert

– Bedehuskulturen var håpets kultur for slitets folk

– Dahlsleden – I fotsporene til Totenåsens apostel

– Vinduet til Totenåsens apostel

– En kulturhistorisk tragedie

Advertisements