brannkyrkagatan-wp
I eldre tider i Stockholm var det vanlig at gater hadde “pukler” ved siden av hovedgata, fordi “puklene” fulgte berget. Mange av disse ble jevnet ut ved industrialiseringen, men på Södermalm finner man fremdeles flotte eksemplar, som dette i Brännkyrkagatan. –Wikimedia.
brannkyrkagatan-2-wp
Hvor trist ville ikke Brännkyrkagatan vært uten pukkelen!
pukkelen-i-hornsgatan
Stockholms største pukkel, Hornsgatspuckeln, finner du i Hornsgatan. –Wikimedia.
Advertisements