wp-2-skjefte-gitaren_til_tippoldefar_a
Gitar laget av Johannes Lindstad i Kloppen på Østre Toten. –Wikimedia.
wp-2-skjefte-gitaren_til_tippoldefar_b
Wikimedia.
Advertisements